Polish Czech English French German

Szukaj

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jedlina Zdrój

* Przygotowany przez ALBA Dolny Śląsk Sp. z o.o.

 

Harmonogram dla ulic:

Zamkowa, Partyzantów, Długa, Jasna, al. Czynu Społecznego, Warszawska, Kościelna, Wałbrzyska, pl. Zdrojowy, Piękna, Chałubińskiego, Chojnowska, Lipowa, Akacjowa, Sienkiewicza, Poznańska, Piastowska, Pl. Zwycięstwa, Al. Niepodległości, Kłodzka, Włościańska, Górnicza, Krótka, Pokrzywianka, Zagorska, Jana Pawła II, Mostowa

 

Termin odbioru

TWORZYWA SZTUCZNE, METALE   ORAZ  PAPIER

SZKŁO

BIO

ŚRODY

ZMIESZANE

PONIEDZIAŁKI

Rok 2013

 

 

 

 

Lipiec

12, 26,

19

3, 10, 17, 24, 31

1, 8, 15, 22, 29

Sierpień

9, 23

20

7, 14, 21, 28

5, 12, 19, 26

Wrzesień

6, 20

27

4, 11, 18, 25

2, 9, 16, 23, 30

Październik

11, 25

25

2, 9, 16, 23, 30

7, 14, 21, 28

Listopad

8, 22

22

6, 13, 20, 27

4, 12, 18, 25

Grudzień

6, 20

20

4, 11, 18, 24

2, 9, 16, 23, 30

Rok 2014

 

 

 

 

Styczeń

10, 24

17

2, 8, 15, 22, 29

7, 13, 20, 27

Luty

7, 21

14

5, 12, 19, 26

3, 10, 17, 24

Marzec

7, 21

14

5, 12, 19, 26,

3, 10, 17, 24, 31

Kwiecień

4, 18

11

2, 9, 16, 23, 30

7, 14, 22, 28

 

 

Harmonogram dla ulic:

Dolna, Łąkowa, Górna, Dąbrowskiej, Reymonta, Kamienna, Ogrodowa, Zakopiańska, Moniuszki, Sikorskiego*, Kochanowskiego, Słowackiego, Konopnickiej, Mickiewicza, Tuwima,  Norwida, Fredry, Herberta, Miłosza, Brzozowa, Chrobrego, Andersa, Boczna, Barbary, Noworudzka, Hoża, Świdnicka, Północna, Prusa, Cmentarna, Leśna, Południowa, Chopina, Reja, Dworcowa, Narutowicza, Bloki Kolejowe, Dzika

* - odbiory papieru i plastiku z ulicy Sikorskiego 1-2-3 – odbywać się będą  raz w tygodniu – w  każdy piątek.

 

Termin odbioru

TWORZYW A SZTUCZNE, METALE   ORAZ  PAPIER

SZKŁO

BIO

PIĄTKI

ZMIESZANE

CZWARTKI

Rok 2013

 

 

 

 

Lipiec

12, 26,

19

5, 12, 19, 26

4, 11, 18, 25

Sierpień

9, 23

20

2, 9, 16, 23, 30

1, 8, 16, 22, 29

Wrzesień

6, 20

27

6, 13, 20, 27

5, 12, 19, 26

Październik

11, 25

25

4, 11, 18, 25

3, 10, 17, 24, 31

Listopad

8, 22

22

4, 8, 15, 22, 29

7, 14, 21, 28

Grudzień

6, 20

20

6, 13, 20, 27

5, 12, 19, 27

Rok 2014

 

 

 

 

Styczeń

10, 24

17

3, 10, 17, 24, 31

2, 9, 16, 23, 30

Luty

7, 21

14

7, 14, 21, 28

6, 13, 20, 27

Marzec

7, 21

14

7, 14, 21, 28

6, 13, 20, 27

Kwiecień

4, 18

11

4, 11, 18, 25

3, 10, 17, 24

 

Pobierz pełny harmonogram pdf >>


 

 

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w stosunku do terenów rodzinnych ogrodów działkowych i domów letniskowych

Zgodnie z art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Stosownie do art. 6h ww. ustawy właściciele nieruchomości są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku nieruchomości zamieszkałych, powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.

Czytaj więcej...

Zasady segregowania odpadów komunalnych

W związku z zapytaniami ze strony właścicieli nieruchomości odnośnie ustalonych w gminach zasad segregowania odpadów komunalnych przedstawiamy wskazówki w zakresie segregowania odpadów komunalnych.

Główne cele ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to przede wszystkim upowszechnienie prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła", zmniejszenie ilości składowanych odpadów komunalnych poprzez m.in. zapewnienie powstania odpowiednich instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Pełna i prawidłowa realizacja celów ustawy może zapewnić wypełnienie obowiązków wynikających z dyrektyw unijnych, czyli stworzenie do 2015 roku rynku selektywnego zbierania odpadów. Ponadto, Polska jest zobowiązana do osiągnięcia we wskazanym terminie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania (do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50%, a do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35%), a także poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi metodami papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła (do dnia 31 grudnia 2020 r. – 50%), a także innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (do dnia 31 grudnia 2020 r. – 70%).

Czytaj więcej...

OBOWIĄZUJĄCE W JEDLINIE-ZDROJU STAWKI OPŁAT za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • Od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

 

jeśli zadeklarujesz segregowanie odpadów:

jeśli zadeklarujesz, że nie będziesz segregować odpadów:

od osoby dorosłej miesięcznie

13,10zł

21,80zł

od pierwszej osoby niepełnoletniej

10,50zł

17,40zł

od drugiej osoby niepełnoletniej

9,20zł

15,30zł

od trzeciej i kolejnej osoby niepełnoletniej

7,90zł

13,10zł

 

 

  • Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy:

 

jeśli zadeklarujesz segregowanie odpadów:

jeśli zadeklarujesz, że nie będziesz segregować odpadów:

za pojemnik o pojemności 60 l

36,00zł

60,00zł

za pojemnik o pojemności 80 l

43,20zł

72,00zł

za pojemnik o pojemności 90 l

45,60zł

76,00zł

za pojemnik o pojemności 110 l

52,80zł

88,00zł

za pojemnik o pojemności 120 l

54,00zł

90,00zł

za pojemnik o pojemności 240 l

102,00zł

170,00zł

za pojemnik o pojemności 360 l

141,00zł

235,00zł

za pojemnik o pojemności 660 l

237,00zł

395,00zł

za pojemnik o pojemności 770 l

255,00zł

425,00zł

za pojemnik o pojemności 1100 l

330,00zł

550,00zł

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać miesięcznie za dany miesiąc, w terminie do 10 dnia tego miesiąca.

Pierwszą opłatę należy wnieść do dnia 10 lipca 2013 r.

Opłatę można wnosić w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Miasta Jedlina-Zdrój.

 

Dodatkowe informacje

Strona może korzystać z plików cookies w celu realizacji usług, zgodnie Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Polityka Cookies .