Polish Czech English French German

Szukaj

Aktualności - Dla Mieszkańca

VIII Bal Charytatywny w Jedlinie-Zdroju

Zdjęcie - Bal CharytatywnyW ostatnią sobotę karnawału Stowarzyszenie Miłośników Jedliny-Zdrój wspólnie z Burmistrzem Miasta po raz ósmy zorganizowali Bal Charytatywny, z którego dochód przeznaczany jest na cele edukacyjne i fundusz stypendialny dla najzdolniejszych uczniów jedlińskich szkół. Tradycyjnie goście bawili się w Sali Lustrzanej Pałacu w Jedlince, którą co roku udostępnia właściciel zabytkowego obiektu.

 

 

Czytaj więcej...

Rozbudowa sieci gazowej w obrębie Glinica

Uwaga mieszkańcy ulic: Marii Dąbrowskiej, Kamiennej, Kłodzkiej nr 31-57, Marii Konopnickiej, Stanisława Moniuszki, Mikołaja Reja, Władysława Reymonta, Zakopiańskiej.

Dolnośląska Spółka Gazownictwa może podjąć działania w celu rozbudowy sieci gazowej w obrębie Glinica.

29 stycznia 2013 roku o godzinie 1300 w Centrum Kultury przy ul. Piastowskiej 13 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami w sprawie rozbudowy sieci gazowej.

Czytaj więcej...

Miejska Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka ubiega się o certyfikat II stopnia – „Zielona Flaga" w ramach Programu „Szkoły dla Ekorozwoju"

W promowaniu Ekologii w naszej szkole mamy już kilkuletnie doświadczenie. W ubiegłym roku szkolnym w ramach Programu „Szkoły dla Ekorozwoju" zdobyliśmy certyfikat I stopnia – Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej.W bieżącym roku szkolnym 2012/2013 kontynuujemy działania ekologiczne i walczymy dla naszej szkoły o certyfikat II stopnia „Szkoły dla Ekorozwoju" – o „Zieloną Flagę".

 

 

Czytaj więcej...

Uwaga najemcy lokali gminnych

Informujemy, że pracownicy Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój będą dokonywali przeglądu lokali stanowiących własność Gminy, w związku z wejściem w życie uchwały Nr XXI/129/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Jedlina-Zdrój w latach 2013-2017.

Pracownicy zobowiązani są przed dokonaniem przeglądu okazać pełnomocnictwo.

 

Czytaj więcej...

Uwaga Zainteresowani Prowadzeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

W związku z wejściem w dniu 1 stycznia 2012 r. w życie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.) na gminy nałożony został obowiązek utworzenia najpóźniej w dniu 1 lipca 2013 r. Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Do punktu tego mieszkańcy będą mogli oddać tzw. odpady problemowe: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, oleje, zużyte opony, świetlówki, puszki po farbach i aerozolach, oleje, odpady z remontów - gruz, ziemia, cegła, beton, drewno zmieszane impregnowane, odpady wielkogabarytowe, odpady zielone z pielęgnacji terenów zielonych, odpady opakowaniowe.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje

Strona może korzystać z plików cookies w celu realizacji usług, zgodnie Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Polityka Cookies .