Polish Czech English French German

Szukaj

Aktualności - Dla Mieszkańca

Podatki i opłaty lokalne w 2014 roku

1. Podatek od nieruchomości i środków transportowych
Dobra wiadomość dla mieszkańców naszego miasta. Podczas sesji Rady Miasta, radni zadecydowali, że stawki podatku od nieruchomości i środków transportowych w 2014r. pozostaną na dotychczasowym poziomie.
Obowiązujące stawki podatku od nieruchomości zostały określone w Uchwale Nr XX/115/12; podatku od środków transportowych w Uchwale Nr XX/116/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23 października 2012 roku.
Wzory formularzy, druków oraz uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych są zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.um.jedlina.pl

2. Opłaty za gospodarowanie odpadami
Wysokość opłaty oraz indywidualne numery kont bankowych nie ulegną zmianie. Obowiązujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami zostały określone w uchwale Rady Miasta Jedlina-Zdrój Nr XXVI/172/13 z dnia 29 maja 2013r. Opłatę należy wnosić do 10 dnia danego miesiąca.
W przypadku ewentualnych zmian mieszkańcy zostaną poinformowani odrębną korespondencją.

3. Opłata od posiadania psów
Wysokość tej opłaty również nie ulega zmianie i wynosić będzie 50,00 zł od jednego psa. Opłata płatna jest bez wezwania, w terminie do dnia 30 czerwca roku podatkowego. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
WAŻNE: po uiszczeniu opłaty właściciel psa ma możliwość zaszczepienia swojego pupila w przychodni weterynaryjnej Tri-Vet s.c. w Jedlinie-Zdroju przy ul. Piastowskiej 16. W tym celu należy okazać weterynarzowi potwierdzenie dokonania wpłaty na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój.

4. Opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania gruntu
Przypomina się o obowiązku uiszczenia opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntu. Należność płatna jest bez wezwania w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój nr: 67 1020 5095 0000 5602 0011 2532.

Red: M.Wróbel
 

Dodatkowe informacje

Strona może korzystać z plików cookies w celu realizacji usług, zgodnie Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Polityka Cookies .